Férové partnerství

Cena: 450 Kč Původní cena:

Na objednání

Na webináři prozkoumáte role, které zastáváte, a přesvědčení, které vás v nich ovlivňují. Dotknete se vašich hranic, a řekneme si, jak můžete komunikovat nejen je, ale také své potřeby, abyste v dlouhodobém horizontu byly spokojenější.