Aneta Vatra

Aneta Vatra, těší mě.

Jsem psycholožka, psychoterapeutka ve výcviku a koučka.

Psychologie je současně mojí prací i koníčkem, proto se v ní věnuji různým oblastem. V rámci své poradenské a koučovací praxe se potkávám s lidmi, kteří se chtějí ve svém osobním či vztahovém životě posunout a nevědí, jak na to. Nebo vědí, ale nemohou se na své cestě rozhoupat. Věnuji se tématům mezilidských vztahů a tématům v rámci vztahu k sobě jako je sebeláska, sebehodnota, sebedůvěra či nastavování a udržování si svých hranic.
Institut mezilidských vztahu MEZILIDMI, jehož cílem je pomoci lidem rozvíjet opravdovější a laskavější vztahy, se také podílím na tvorbě edukačních materiálů pro jednotlivce i partnery. Vizí je tvořit takové materiály, ke kterým se lze pravidelně a opakovaně navracet, nežli ty, které skončí na dně šuplíku. Stejně jako mé kolegyně v centru totiž hlásám, že láska je dovednost. V neposlední řadě se v současnosti také pohybuji v oblasti dopravní psychologie. V rámci ní mé kompetence uplatňuji a rozvíjím v psychodiagnostice, krizové intervenci, psychologickém poradenství a vzdělávání v oblasti duševního zdraví.
Práce v oblasti mezilidských vztahů mi dává nesmírný smysl, jelikož vnímám, že zdravé a spokojené vztahy – počínaje tím k sobě samým – jsou jedním z nejdůležitějších, ne-li nejdůležitějším pilířem v našich životech. Není proto asi překvapením, že mým životním mottem je „láska je klíčem ke všemu“, kdy věřím, že rozvíjením naší sebelásky a navazováním a udržováním laskavých vztahů s ostatními může každý z nás nalézt onen klíč k naplněnějšímu a harmonickému životu.

Vzdělání:

Vystudovala jsem psychologii na FF UK. Své vzdělání se snažím průběžně rozvíjet skrze výcviky, kurzy a semináře i praktické stáže. Skrze stáže jsem získala zkušenosti na různých psychologických pracovištích od krizových center, center pro rodinu a manželství po psychologická oddělení v nemocnici.

Další kurzy a semináře:

  • Komplexní výcvikový program v psychoterapii a poradenství v přístupu zaměřeném na člověka (PCA Institut Praha) – v aktuálním běhu (2023 – 2027)
  • Koučovací výcvik určený pro psychology (Praktická psychologie; 150h)
  • Pokračovací výcvik v krizové intervenci tváří v tvář (Remedium, 96h)
  • Základní výcvik v krizové intervenci (Remedium; 56h)
  • Osmitýdenní kurz mindfulness (metoda MBCT-L od Oxfordského centra)
  • Personality & Ability Assessment Course (SHL Czech Republic)
  • ...a řada dalších konferencí a seminářů z oblasti partnerských vztahů a péče o duševní zdraví

Spojte se s námi