Olga Lísková

Zdravím všechny! Jmenuji se Olga a po letech hry na schovávanou jsem se našla. 

Od mala mě fascinovaly lidské příběhy a od mala jsem se ptala víc než druzí. Později jsem začala vnímat mezilidské vztahy i to,  jak jejich naplnění či nenaplnění, ovládá kvalitu života. A i já jsem na své cestě objevila již dávno objevené, že tím nejdůležitějším vztahem, který žijeme, je vztah sám k sobě. A ten se  neustále mění. Ve chvíli kdy totiž víme kdo jsme, žijeme víc život jaký s námi ladí.

Do života si vpouštíme lidi, kteří s námi rezonují a život se nám skládá tak nějak radostněji, přiléhavěji k našim potřebám. Ale má cesta k psychoterapii nebyla přímá, možná i proto, že jsem tenkrát nevěděla kým vlastně jsem. Mým oblíbeným citátem bylo „Já k sobě samému jsem ztratil klíč, já nejsem já, jsem bůh ví kde jsem pryč“ Shakespeare. Vůbec jsem tenkrát netušila jakou pravdivou hloubku skrz tenhle citát žiji. Pamatuji si, jak jsem po střední chtěla jít studovat do Brna psychologii a místo toho jsem se zamilovala do kluka z jižních Čech a dělala zkoušky na Jihočeskou univerzitu. 

Vystudovala jsem pedagogickou fakultu a někde v sobě roky dusila touhu vycestovat a odžít si kus studia v zahraničí. S koncem studia přišel i konec vztahu a já se odhodlala k bláznivému kroku. Přihlásila jsem se na teologickou fakultu, obor sociální práce a začala jsem řešit stipendijní pobyt v belgické Lovani. Byla to velmi přínosná část mého života, mého sebepoznávání. V rámci studia jsem prošla praxí na lince důvěry, v manželské poradně a OPD - oddělení péče o děti. Neustále mě obklopovaly příběhy a emoce s nimi spojené. V roce 2011 jsem nastoupila do psychoterapeutického výcviku a začala jsem se nacházet. Krůček po krůčku, tenhle proces trvá dodnes. 

Nyní provázím klienty na  jejich cestě sebepoznání, která může být všelijaká. Někdy klikatá, někdy kamenitá, někdy z kopce,  někdy do kopce. Může vést přes rozkvetlou louku, zasněžené hory nebo přímo bažinou. Občas nám na cestě prší, jindy fouká vítr nebo svítí sluníčko. Zkoumáme jakou tíhu si nese klient v batohu a co je možné. Otvíráme témata vztahů, strachů, hněvu, studu, radosti, smyslu života, smrti, lásky, přijetí i odpuštění. Sebehodnoty, sebelásky, nedostatečnosti i vyčerpání, naděje i bezmoci. Objevujeme společně svět emocí, zklidňujeme myšlenky. Může se stát, že oním sebepoznáním klient mění směr, nečekaně odbočuje a dojde úplně jinam než původně šel. A i to je v pořádku. 

Za klíčovou schopnost terapeuta považuji lidskost. Důležité je pak i bezpečné a důvěryhodné prostředí. Ráda bych vykřičela do světa, že žádný problém není malý… ve chvílích, kdy nás něco tíží je úlevné, nebýt na to sám.

Vzdělání:

Vystudovala jsem na Jihočeské univerzitě pedagogickou fakultu (obor ZSV a VV) a 2 roky jsem studovala sociální práce na teologické fakultě, 1 semestr v Lovani. Prošla jsem psychodynamickým integrativním výcvikem.

Další kurzy a semináře:

  • Kurz Umění vyjednávat a argumentovat (Mgr. et Mgr. Lukáš Dastlík)
  • Kurz Motivace sebe a ostatních (Mgr. et Mgr. Lukáš Dastlík)
  • Kurz Sebepoznání - typologie, diagnostika a možnosti rozvoje (Mgr. et Mgr. Lukáš Dastlík)
  • Kurz Hledej uvnitř sebe - kurz emoční inteligence (MgA. Irena Swiecicki)
  • Workshop Úvod do párové terapie (Mgr. Pavel rataj a Mgr. Jan Vojtko)
  • Workshop Důvěra ve změnu - Trauma v kontextu biosyntézy (PhDr. Yvonna Lucká a PhDr. Barbora Janečková Ph.D.)
  • Workshop Důvěra ve změnu II. - Aspekty práce s vývojovým traumatem v dětství a adolescenci  (PhDr. Yvonna Lucká a PhDr. Barbora Janečková Ph.D.)
  • Kurz Základy krizové intervence (Mgr. Lenka Ottová)
  • Studuji psychoterapeutické minimum pod Českým institutem Biosyntézy (128 hodin, chybí mi už jen závěrečná zkouška - podzim 2023)

Jsem pod supervizí.

Spojte se s námi.