Koho potkáte v mezilidmi?

Tým psychoterapeutů, lektorů a dalších profesionálů včetně mladých terapeutů ve výcviku. 
Věříme, že nejde jen o to, co předáváme, ale i o to, jak to předáváme. Právě proto veřejnosti prezentujeme odborné zdroje a vědecké poznatky jednoduše a stravitelně, podporujeme jednotlivce v reflexi a inspirujeme je tak ke změně, která jim umožňuje porozumět lépe sama sobě, a tím přispíváme ke klidnějšímu, odolnějšímu a sebevědomějšímu životu, který si všichni zasloužíme.

Přistupujeme citlivě k odlišnostem a podporujeme kritický přístup ke společenským vztahovým normám.
Nejvíce zkušeností máme s heterosexuálními vztahy, vždy ale oceníme spolupráci s lidmi, kteří to mají se vztahy a sexem jinak než většina. 


Náš tým

Organizační tým

ELIŠKA REMEŠOVÁ

psychoterapeutka, lektorka

Vystudovala psychologii na Karlově univerzitě v Praze. V současné době přednáší, školí a vytváří inspirativní obsah pro firmy i širokou veřejnost.
Ve své psychoterapeutické praxi se orientuje hlavně na vztahová témata jak s jednotlivci, tak páry. Pomáhá dvojicím lépe komunikovat a být spolu šťastnější.  


 

ADÉLA POSPÍŠILOVÁ
tvorba obsahu na sítích

Studuje třetím rokem psychologii a je absolventkou andragogiky a personálního řízení na FF UK. Absolvovala řadu stáží, např. na odd. spánkové medicíny a odd. evoluční sexuologie a psychopatologie v NUDZu a nyní se věnuje osobní asistenci dětí s PAS. Nejvíce se zajímá o oblast partnerských vztahů, konkrétně pak o to, jak na partnerský vztah působí narození dítěte.

DENISA JANOTOVÁ 
provoz a koordinace mezilidmi

Své organizační schopnosti již od útlého věku rozvíjí ve SKAUTu. Ráda objevuje a zkouší nové věci, miluje přírodu a dobré kafe. 
U nás má na starosti provoz a péči o klienty. Stará se o deník Duše na místě.


 

Tým psychoterapeutů

ANETA VATRA
psycholožka, koučka

Vystudovala psychologii na Karlově Univerzitě v Praze. Pracuje jako psycholožka v Dopravním podniku hl.m. Prahy. V rámci své koučovací praxe se věnuje osobním a vztahovým tématům. Věří, že zdravé a spokojené vztahy, počínaje tím, který máme sami k sobě, jsou základním pilířem spokojeného a naplněného života.
Věnuje tématům mezilidských vztahů (seznamování se, rozvíjení romantických vztahů) a vztahu sám k sobě (sebeláska, sebehodnota, sebedůvěra, nastavování a udržování svých hranic). 

MARTINA TÁBORSKÁ

psychoterapeutka ve výcviku

Vystudovala psychologii na PVŠPS a Sociální a charitativní práci na UHK. Pracuje jako Psycholožka v Dětském domově. Je frekventantkou psychodynamického psychoterap. výcviku a kurzu psychologa ve zdravotnictví. Baví ji propojování lidského prožívání a neurovědy. Věří, že péče o naše vztahy je jedna z nejlepších investic do nás samotných.
 

BARBORA ŠUSTÍKOVÁ

psychoterapeutka ve výcviku

Vystudovala sociální pedagogiku a je frekventantkou psychoterapeutického integrativního výcviku. Vede DBT-A skupiny pro rodiny s adolescenty s rizikovým chováním. S klienty řeší témata mezilidských vztahů, vztah sám k sobě, sebevědomí, pocity úzkosti a deprese. „Slunce svítí, i když zrovna vidíš mraky“. Několik let se také nad rámec terapie věnuje lidmi s duševním onemocněním. 

MONIKA KYTKA

psychoterapeutka

Přes 10 let se věnuje osobnímu rozvoji formou somatického koučování, psychologického poradenství či psychoterapie. Ve své terapeutické praxi pracuje převážně s dospělými klienty. Pomáhá jim lépe se zorientovat v nesnadných životních situacích, ve vztazích a v neposlední řadě v sobě samých. Věří, že to je nutný předpoklad pro smysluplný a šťastný život. Vystudovala psychologii a pedagogiku na UK v Praze.

PAVLA TÁBORSKÁ

psycholožka, koučka, lektorka

Vystudovala Psychologii a Andragogiku a personální řízení na FF UK. V současnosti je frekventantkou psychoterapeutického výcviku v biosyntéze. Přes 10 let se věnuje rozvoji lidí – prevenci rizikového chování, vzdělávání dospělých
a psychologickému poradenství. Věří, že každý máme v sobě sílu pro překonávání obtížných životních situací.
 

OLGA LÍSKOVÁ

psychoterapeutka

Studovala pedagogickou i teologickou fakultu obor sociologie. Prošla psychodynamickým integrativním výcvikem, nyní dokončuje psychoterapeutické minimum v rámci Biosyntézy a začíná se studiem psychedelik. Ve své praxi se věnuje vztahovým tématům, hlavně tomu nejdůležitějšímu vztahu, ve kterém jsme celý život, vztahu sám/sama k sobě. Prozkoumává s klienty jejich sebehodnotu, sebelásku, hranice, potřeby, touhy…. a hledá s nimi cestu k naplněnému radostnému životu.

Chceš se stát součástí?

Napište nám 

Dobrých psychoterapeutů či lektorů není nikdy dost. Máte chuť se spolu
s námi podílet na smysluplném projektu a věříte, že láska je méně emocí, kterou je třeba cítit, a více dovedností, kterou je možné rozvíjet?

Napište nám! Potkáme se u kafe
a zjistíme, jak můžeme spojit síly.

Externí tým

IVANA ROLEDEROVÁ

lektorka

Psychoterapeutka, lektorka a sociální živel. Vystudovala psychologii na FFUK a dále dělá doktorát v oblasti sexuální psychologie. Při práci s jednotlivci i s páry se zaměřuje zejména na oblast vztahů, intimity a sexuality. Zajímá se o netradiční formy vztahů, LGBT+, a o to jak udržet sexuální touhu v dlouhodobých vztazích. 

MAREK VOZKA

lektor

Marek je kouč, lektor, facilitátor a budoucí terapeut. Věří tomu, že se má člověk celý život učit novým věcem. „Vyrostl“ v neziskovém prostředí, kde měl velké štěstí na své učitele a tak se snaží předávat dál to, co se v životě naučil. Kromě toho, že se stará YMCA ČR o majetek, tak vede kurzy ve Škole Improvizace, v Gestalt Essence učí budoucí kouče, jak dělat své řemeslo, spolupracuje s Open Society Fund apod.
 

Spojte se s námi