Eliška Remešová

Dobrý den, jsem Eliška.

A sedím, jak se říká, na několika židlích.

Věřím, že kvalita našeho života závisí na kvalitě našich vztahů. A právě proto o vztazích často mluvím v kontextu, že láska je dovednost.

Ke vztahovým tématům jsem se dostala skrze stáž v poradně pro rodinu manželství a mezilidské vztahy. Tam jsem si uvědomila, že jako lidé a společnost, ve které žijeme, děláme příliš málo pro to, aby naše vztahy prosperovaly. Bereme je jako samozřejmost a počítáme s tím, že budou neměnně fungovat, navzdory tomu, že naše očekávání a potřeby se neustále proměňují. Nejen proto jsem založila Institut mezilidských vztahu MEZILIDMI, jehož cílem je pomoci lidem rozvíjet opravdovější a laskavější vztahy. 

Jako psychoterapeutka, párová terapeutka ve výcviku a vztahový poradce se potkávám s lidmi, kteří se chtějí ve svém životě cítit naplněně nehledě na malé či velké překážky, které jim stojí v cestě. Jednotlivci i páry přicházejí s mnohými tématy, nejčastěji však za nimi stojí starosti ve vztazích, v rodině, komunikace s ostatními, stres v práci i mimo ni, či pocity úzkosti a deprese. 

Partneři a rodiny mají terapii, zdá se však, že není nikdo, kdo by pomohl nejlepším kamarádům či obchodním partnerům, když na společné cestě klopýtají. Proto se kromě terapií věnuji i vzdělávání dospělých a osvětě veřejnosti v různých formách. Přes čtrnáct let školím, facilituji a vedu workshopy ve firmách i neziskových organizacích. Rozvíjím leadery a jejich týmy ve vztahové inteligenci, mj. vztahovému bezpečí, autentickém leadershipu, emoční inteligenci. 

Jsem lektorkou aplikované improvizace, která pro mě představuje cestu za svobodou k autentickému já a efektivní rovnocenné spolupráci s druhými. V neposlední řadě na sociálních sítích informuji ženy a muže o tom, že #laskajedovednost . 

Život vnímám jako dobrodružnou cestu, na které se neustále něco učíme a poznáváme. Na této cestě potkáváme různé lidi, se kterými navazujeme vztahy, a s některými z nich bychom rádi zůstali na cestě už napořád. 

Vzdělání:

Mám za sebou vysokoškolské studium psychologie na FF UK a komplexní psychoterapeutický výcvik. 
Své vzdělání však neustále rozšiřuji. Neustále se rozvíjet je moje vášeň. 

 • Aktuálně ve výcviku Emotion Focused Couple Therapy (ICEEFT USA; 100h)
 • Komplexní výcvik v terapii a poradenství zaměřeném na řešení (Dalet; 550h)
 • Na řešení orientovaný přístup v poradenství a terapii (Dalet; 160h)
 • Kompletní krizová intervence („D“ sdružení; 150h)

Další kurzy a semináře:

 • Párová terapie a poradenství (Samuel Schürer, Mansio)
 • Páry a Manželství (Chana Rachel Frumin, Narratio Insitut)
 • Poradenská propedeutika - úvodní kurz manželského a rodinného poradenství (AMRP)
 • Úvod do terapie zaměřené na emoce (Simona Herb)
 • Rehearsal for Grow - Improvizační techniky v párové psychoterapii (Daniel Wiener, USA)
 • Forbidden Conversations - online workshop Death, sex & money (Esther Perel, USA)
 • Workshop Párové terapie - práce se zdravou vazbou a zdravou sexualitou (Maria Del Mar Cervantez, ČIB)
 • Seminář Párové terapie online  (Pavel Rataj)
 • Workshop Rodinné a párové terapie v kontextu biosyntézy a jiných psychoterapeutických přístupů (ČIB)
 • Stáž v párové terapii (CSS Praha; 110h)
 • Sebezkušenostní práci v rámci Gestalt (1 rok)
 • Sebezkušenostní práci v rámci PSBT (3 roky)
 • Sebezkušenostní práci v rámci Biosyntézy (1 rok)
 • Odyssey Mentoringový program pro talentované ženy na vedoucích pozicích (1 rok)
 • Train the trainer Academy (Hana Levová) 
 • a další kurzy zaměřené na HR, Management, či Organizational Effectiveness

Jsem členkou ICEEFT,  České asociace pro psychoterapii a  Asociace manželských a rodinných poradců
Pracuji pod supervizí.

Spojte se s námi