Martina Táborská

Dobrý den, jsem Martina!

Psycholožka ve zdravotnictví a terapeutka ve výcviku.

Už od dětství mě to táhlo k pomáhajícím profesím. Psychologie pro mě vždy byla, ostatně jako pro spoustu dalších lidí, velmi atraktivní. Moje cesta k psychologii ale začala studiem Sociální práce. Během tohoto studia jsem měla čas a prostor se zorientovat a nasbírat zkušenosti na stážích a zároveň se připravit na přijímací řízení na psychologii.

Můj první kontakt se vztahovou problematikou byl v roce 2014, kdy jsem byla během studia na stáži v psychologické poradně zabývající se rozvodovou problematikou a domácím násilí. Když jsem přišla do Prahy a začala studovat psychologii, objevil se svět klinické psychologie a neuropsychologie. Většina z mých stáží tedy probíhala v klinickém prostředí, na psychiatriích, v denních stacionářích, nebo specializovaných klinikách. Postupně jsem zjišťovala, že ať už to byly osoby závislé, úzkostní pacienti, psychotici, schizofrenici, pacienti s neurodegenerativním onemocněním, osoby ve výkonu trestu odnětí svobody, nebo děti v dětském domově, všichni měli společné téma- vztahy.
Vztahování se k druhým je jedna z našich nejpřirozenějších tendencí a nevyhnutelností člověka. Nelze nemít vztahy. Ať už jsme zdraví, nemocní, ztracení, ukotvení, sami, ve vztahu, mladí, staří - jsme vztahoví a počínáme si v tom různě. Každý z nás vstupuje nejen do vztahu se sebou samým, ale i k druhým s naší jedinečnou výbavou a zkoumáme a testujeme, jak to má druhá strana.
Věřím, že péče o naše vztahy je jedna z nejlepších investic do nás samotných.

Vzdělání:

Vystudovala jsem Sociální a charitativní práci na Univerzitě Hradec Králové a jednooborovou Psychologii na Pražské vysoké škole psychosociálních studií.
Jsem frekventantka psychodynamicky orientovaného psychoterapeutického výcviku. V roce 2022 jsem dokončila kurz psychologa ve zdravotnictví.

Další kurzy a semináře:

  • Kurz Základní krizové intervence (56 hodin, Remedium, Praha)
  • Seminář Práce se stresem (PhDr. Alena Halamová)
  • Seminář Psychoterapie poruch příjmu potravy (PhDr. David Krch)
  • Seminář Rodinná diagnostika a terapie (doc. PhDr. Karel Balcar)
  • Seminář Úvod do sexuologie (PhDr. Martina Venglářová)
  • Seminář Poruchy příjmů potravy- nový pohled na nemoc i léčbu (Mgr. Jan Kulhánek)
  • Seminář Fundamentals of Logotherapy and Existential Analysis (doc. PhDr. Karel Balcar)
  • Seminář Tělesný koncept, vývoj, vztah k tělu, psychoterapie (Mgr. Jan Kulhánek)
  • Seminář Jak psychoterapeuticky pracovat s pubescenty a adolescenty (Mgr. Jan Kulhánek)
  • Online seminář Identita genderu, sexuality a mezilidských vztahů (ČAP)

Jsem kandidátní členkou České asociace pro psychoterapii. Pracuji pod supervizí.

Spojte se s námi