Pavla Táborská

Zdravím, jsem Pavla!

Lidská duše mě fascinovala od doby, kam moje paměť sahá. Vždy mi přišlo neuvěřitelné, kolik toho víme o světě kolem nás a jak málo známe sami sebe. A navíc že o tom, co se v nás děje, téměř s nikým nemluvíme. Tyto myšlenky mě vedly ke studiu andragogiky (vzdělávání dospělých) a dále ke studiu psychologie. Moje profesní cesta vedla přes neziskový sektor (Jules a Jim, AdiPoint - dříve Česká koalice proti tabáku), ve kterém jsem strávila 12 let. Během těchto let jsem se věnovala prevenci rizikového chování, vzdělávání a rozvoji pedagogů a vedení dvou neziskových organizací.
V roce 2016 jsem stála u zrodu Národní linky pro odvykání, která pomáhá lidem (a jejich blízkým) překonávat závislosti.

V současné době se věnuji především psychologickému poradenství v rámci projektu Vztahy21. Pracuji také jako psycholožka pro studenty ČVUT v poradenském centru CIPS. Vedu semináře na témata péče o (duševní) zdraví, podpory wellbeingu a mezilidských vztahů.

Jsem frekventantkou psychoterapeutického výcviku v biosyntéze. Ve své práci důvěřuji lidského potenciálu a (sebe)úzdravným silám v nás. Propojuji poznatky, zkušenosti a dovednosti, čerpám především z konceptů biosyntézy, mindfulness ve smyslu vědomé pozornosti k našemu bytí.

Vzdělání:

  • Psychologie (Mgr., Univerzita Karlova v Praze)
  • Andragogika a personální řízení (Bc., Univerzita Karlova v Praze)

Další kurzy a semináře:

  • Psychoterapeutický výcvik v biosyntéze - probíhající sebezkušenostní část 2021-2023 (Český institut biosyntézy, 872 h)

  • Koučovací výcvik (Koučink centrum, 125 h)

  • Výcvik v krizové intervenci (Lektor4U, 54 h)

  • Vedení motivačních rozhovorů (J. Soukup, 60 h)

  • Sebepoškozování a sebevražda jako téma rozhovoru s klientem (www.ucimekrizovku.cz, 8 h)

Spojte se s námi.