ROZCESTNÍK ODBORNÉ POMOCI

V případě, že potřebujete odbornou pomoc a nevíte, na koho se obrátit, projděte si tento článek. Najdete zde jak odborná pracoviště, státní tak nestátní organizace, dobrovolnické sdružení aj. 

Nabídka psychoterapeutů, krizových interventů
Hledáte-li psychoterapeuta nebo psychologa pro Vás nebo Vaše blízké, doporučujeme orientovat se podle profesních organizací, které sdružují kolegy z oboru. Máte tak jistotu, že oslovený odborník má potřebné vzdělání pro vykonávání psychoterapie či jiné odborné pomoci. 

Platformy poskytující online poradenství a terapie
Může se stát, že z jakéhokoliv důvodu oceníte pomoc on-line. V ČR funguje několik organizací a platforem poskytující odbornou péči online.  

Organizace - nápomocné materiály k duševnímu zdraví
V ČR působí také organizace, které se primárně věnují prevenci duševního zdraví. Vesměs šíří osvětu duševního zdraví, vytváří podpůrné materiály, organizují besedy či jiné akce a v neposlední řadě vzdělávají firmy, školy, a širokou veřejnost v obasti duševního zdraví.

Telefonní krizové linky a krizová centra
Slouží jako první záchytný bod v náročné situaci člověka. Můžete vybírat dle lokality či formy pomoci. Některé organizace fungují plošně po celé zemi, jiné se specializují na konkrétní kraj. Telefonické linky jsou vesměs dostupné ze všech koutů země či dokonce ze zahraničí. 

A mohou se Vám hodit také další organizace dle oblasti, ve které potřebujete pomoc. 

  • Ohrožené dítě - Linka Bezpečí, DKC, sít školních psychologů, Fond Ohrožených dětí, projekt LATA, OSPOD, Sanace rodiny, Centrum LOCIKA, projekt 5P
  • Senior - Elpida, Život90, kluby pro seniory, kulturní centra, domovy seniorů, domovy s pečovatelskou službou, LDN, …
  • Alkohol - Centrum AlkosSananin a otevřené skupiny, A-T poradny, svépomocné skupiny (anonymní alkoholici), psychiatrické léčebny, záchytky, Almfemina centrum, Anima centrum,..
  • Poruchy příjmu potravy - Anabell, psychiatrické léčebny, psychosomatické klieniky,...)
  • Partnerské konflikty, žádost o rozvod - Občanská poradna, OSPOD, poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, ÚP, azylový dům
  • Sexuologický problém - gynekologie, venerologie, urologie, centra pro šetření AIDS např. Dům Světla,..
  • Exekuce - občanské poradny, azylový dům, člověk v tísni
  • Domácí násilí - Policie ČR, lékaři (fyzické násilí), DONA, BKB, azylové domy, charity, armády spásy, akorus, občanské poradny, LD, KC, ROSA,..
  • Psychiatrické onemocnění  - KC, LD, ESET, Fokus, Chráněné dílny, chráněné bydlení, PLB, Ondřejov, Česká Alzheimerovská společnost, Parkinson Help,...

Na webu Ministerstva Vnitra se dají dohledat konkrétní zařízení podle krajů nebo typů služeb. 

Chybí Vám tady nějaká organizace či sdružení? Napište nám.